Oferujemy redakcję  tekstów takich jak:

 • wzory prac magistersterskich i licencjackich, plany, bibliografie
 • broszury, foldery

 

 

Oferujemy również:

 

 • korekty merytoryczne
 • edycje i formatowanie
 • korekty stylistyczne i gramatyczne
 • biznes plany
 • analizy marketingowe, case study itp.
 • analizy finansowe
 • metodologie badań
 • analizy wyników badań bądż wybranych danych ekonomicznych
 • bibliografie
 • konspekty i plany
 • teksty przemówień
 • teksty na strony internetowe
 • artykuły sponsorowane

 

Przygotowujemy teksty w języku polskim i angielskim.

 

Gwarancja:

 

 • stały kontakt
 • płatności w ratach
 • stała cena
 • terminowość

Zajmujemy się następującymy przedmiotami:

 

 • Ekonomia

 • Politologia

 • Stosunki międzynarodowe

 • Historia

 • Prawo

 • Samorząd terytorialny

 • Handel

 • Unia Europejska

 • Turystyka

 • Transport

 • Logistyka

 • Filologia polska

 • Dziennikarstwo

 • Polityka społeczna

 • Zarządzanie

 • Administracja

 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

 • Marketing

 • Bankowość

 • Reklama

 • Ochrona środowiska

 • Hotelarstwo

 • Biomechanika

 • Chemia

 • Farmacja i Farmakologia

 • Biologia

 • Filozofia

 • Psychologia

 • Socjologia

 • Pedagogika

 • Kulturoznawstwo

 • Statystyka

 • Medycyna

 • Epidemiologia

 • Geologia