1. Podjęcie współpracy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, o czym informujemy w pierwszym emailu.

2. Przedmiotem usługi jest utwór w rozumieniu ustawy Prawo autorskie.

3. Wszystkie utwory będące wynikiem realizacji usług przez www.magisterka.com mają charakter autorskiego opracowania.

4. Firma wykonuje działalność zgodnie z przepisami polskiego prawa.

5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za nielegalne, czyli sprzeczne z prawem, wykorzystanie jakichkolwiek utworów przekazanych przez Serwis Klientowi w formie korespondencji emailowej lub zapisanej na jakimkolwiek nośniku danych, a w szczególności za wykorzystanie niezgodne z przepisem art. 272 Kodeksu Karnego.

6. Właściciel firmy nie chce i nie godzi się na złamanie prawa autorskiego przez klienta serwisu www.magisterka.com. Właściciel firmy nie chce i nie godzi się na wyłudzenie poświadczenia nieprawdy (poprzez przywłaszczenie autorstwa zakupionego utworu) i w ten sposób wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego lub innej osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu (np. dyplomu uczelni wyższej lub innego dokumentu wystawianego na podstawie decyzji administracyjnej).

7. Ewentualne reklamacje należy zgłosić w szczegółowym wykazie w ciągu czternastu dni. W przypadku niemożności uwzględnienia reklamacji zobowiązujemy się do zwrotu dziesięciu procent sumy przedmiotowego zlecenia.

8. Informacja zawarta na stronie www.magisterka.com nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów art. 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.